ราคาค่าบริการปั๊มคอนกรีต
ภูมิสยาม ซัพพลาย ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง พร้อมบริการให้เช่ารถปั๊มคอนกรีตทุกประเภท ทั่วประเทศไทย โดยเรามีรถปั๊มคอนกรีตประเภทรถปั๊มบูมตั้งแต่ขนาดความยาว 22 เมตร ถึง ขนาดความยาว 40 เมตร และ บริการรถปั๊มคอนกรีตประเภทปั๊มลาก (Station Pump)
image

 
  
สายด่วนบริการ รถปั๊มคอนกรีต 
รถปั๊มลาก รถปั๊มบูม 
 
สนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อ โทร :
099-063-6660
099-080-6667
02-147-3232 ต่อ (0,200,201,202)
อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - รถปั๊มบูม (Truck - mounted Concrete Pump)

อัตราขั้นต่ำส่วนเกินขั้นต่ำ
รายการ

 

ปริมาณคอนกรีตผ่านปั๊ม

ขั้นต่ำ (ลบม.) 

ค่าบริการ (บาท)ค่าบริการ (บาท)
ปั๊มบูม 32 เมตร50.00 คิว11,000160
ปั๊มบูม 37 เมตร50.00 คิว 12,000  170 
ปั๊มบูม 40 เมตร50.00 คิว14,000180
ปั๊มบูม 42 เมตร50.00 คิว15,000190
ปั๊มบูม 43 เมตร50.00 คิว16,000 200 
 
อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - รถปั๊มลาก (Moli Concrete Pump)

อัตราขั้นต่ำส่วนเกินขั้นต่ำ
รายการปริมาณคอนกรีตผ่านปั๊ม
ขั้นต่ำ (ลบม.)
 ค่าบริการ (บาท) ค่าบริการ (บาท)
 ปั๊มลากอาคารสูงตั้งแต่ชั้น 1-750.00 คิว11,000160
 ปั๊มลากอาคารสูงตั้งแต่ชั้น 8-1550.00 คิว12,000170
 ปั๊มลากอาคารสูงตั้งแต่ชั้น 16-2050.00 คิว13,000180
 ปั๊มลากอาคารสูงตั้งแต่ชั้น 21-3050.00 คิว14,000190
 

หมายเหตุ :

1. อัตราที่เสนอข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. การต่อท่อแนวตั้ง ที่ระยะความสูงไม่เกิน 3.5 เมตรต่อชั้น
3. หน่วยงานนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าเดินทางตามขึ้นอยู่กับระยะทาง
4. กรุณาศึกษารายละเอียดตามเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
5. คิดราคาตามลักษณะปั๊มที่ใช้งานจริง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่า Standby 4 - 8 ชั่วโมง                                                                                                         7,000 บาท
ค่า Standby เกิน 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ                                                                                                  700 บาท


ค่าติดตั้งท่อ 

-ปั๊มบูม คิดจากส่วนที่เกิน 10 ท่อนจากปลายปั๊มบูม (หรือ 30 เมตร)                                                                30 บาท (ต่อเมตร)

-ปั๊มลาก คิดจากส่วนที่เกิน 70 เมตร                                                                                                30 บาท (ต่อเมตร)

กรณีผู้ว่าจ้างเริ่มใช้ปั๊มตั้งแต่ชั้นที่ 8 เป็นต้นไป คิดค่าติดตั้งท่อแนวดิ่งเพิ่มตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ปั๊ม ชั้นละ 700 บาท

ปั๊มลาก ระยะความสูงของชั้นที่ปั๊มไม่เกิน 3.50 เมตร/ชั้น (กรณีใช้ทั้งโครงการ ฟรีค่าท่อแนวดิ่ง)

(ท่อ HIGHT PRESSURE คิดค่าเช่าเพิ่มท่อนละ 1,000 บาท)

ค่าเดินทางกรณีไปตามนัดแล้วทำงานไม่ได้ (ราคาเหมาขั้นต่ำ 50 คิว)                                                                  4,000 บาท/เที่ยว

ค่าเคลื่อนย้ายปั๊มบูม > 300 เมตร หรือ > 3 ครั้ง                                                                                   700 บาท

ค่าเคลื่อนย้ายปั๊มลาก (บาท/ครั้ง)                                                                                                    3,000 บาท

ค่าล้างปั๊มรอ                                                                                                                         3,000 บาท

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไขประกอบการขาย

1. อัตราค่าบริการทั้งหมดนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ผู้ซื้อมีหน้าที่หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
3. คอนกรีตที่ใช้ปั๊ม ต้องมีปริมาณซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 300 กก./ลบ.ม. และ Slump ต้องไม่ต่ำกว่า 10 +- 2.5 ซ.ม. ที่หน่วยงาน
4. กรณีรถเสีย / ปูนสปอร์ย บริษัทฯจะรับผิดชอบไม่เกินวงเงินที่จองปั๊มในวันนั้น
5. กรณียกเลิกการจอง ต้องแจ้งภายใน 13.00 น.ก่อนวันทำงาน 1 วัน ถ้าแจ้งหลังจากนั้นต้องเสียค่ายกเลิกการจอง 2,500 บาท

Powered by MakeWebEasy.com